Môn Toán Lớp 7: trong ba số sau đây số nào là số lớn nhất : 0 ; 5,678 ; 2 và 1/3

Môn Toán Lớp 7: trong ba số sau đây số nào là số lớn nhất : 0 ; 5,678 ; 2 và 1/3

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: trong ba số sau đây số nào là số lớn nhất : 0 ; 5,678 ; 2 và 1/3”

  1. Ta thấy 0 < 2 < 5 nên 0 < 2 1/3 < 5,678
    Vậy số 5,678 lớn nhất.
    _____________________________________________
    Muốn so sánh hai hỗn số hoặc số thập phân, ta so sánh phần nguyên trước, thấy phần nguyên bằng nhau rồi mới so sánh đến phần phân số hoặc phần thập phân.

    Trả lời

Viết một bình luận