Môn Toán Lớp 7: Trong tam giác vuông nếu biết cạnh huyền và 1 cạnh góc vuông thì tính cạnh góc vuông còn lại phải làm sao ạ!

Môn Toán Lớp 7: Trong tam giác vuông nếu biết cạnh huyền và 1 cạnh góc vuông thì tính cạnh góc vuông còn lại phải làm sao ạ!

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Trong tam giác vuông nếu biết cạnh huyền và 1 cạnh góc vuông thì tính cạnh góc vuông còn lại phải làm sao ạ!”

 1. Giải đáp + Giải thích:
  Nếu trong một tam giác vuông ta biết cạnh huyền và một cạnh góc vuông thì ta sẽ tính cạnh góc vuông còn lại bằng cách:
  * Áp dụng định lý Pytago để tính
  * Công thức: 
  $\text{cạnh góc vuông}$$^{2}$ = $\text{cạnh huyền}$$^{2}$ – $\text{cạnh góc vuông đã biết}$$^{2}$ 
  sau đó $\sqrt{\text{cạnh góc vuông}}$ thì sẽ thu được kết quả
  Ví dụ: cạnh huyền = 5
            cạnh góc vuông = 4
  thì cạnh góc vuông còn lại bằng
  $\text{cạnh góc vuông}$$^{2}$ = 5$^{2}$ – $4^{2}$
                                                     = 25 – 16
                                                     = 9
  ⇒ cạnh góc vuông = $\sqrt{9}$ = 3 
   
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  DL: Py-ta-go 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong một tam giác vuông nếu biết cạnh huyền và một cạnh góc vuông muốn tính cạnh còn lại ta sử dụng định lý Py-ta-go  
  Định lý Py-ta-go là:
  Trong một tam giác vuông tổng bình phương hai cạnh góc vuông bằng bình phương cạnh huyền

  Trả lời

Viết một bình luận