Môn Toán Lớp 7: Vẽ góc AOB = 115 độ a ) Vẽ OC là tia đối của OB Tính AOC

Môn Toán Lớp 7: Vẽ góc AOB = 115 độ
a ) Vẽ OC là tia đối của OB
Tính AOC

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Vẽ góc AOB = 115 độ a ) Vẽ OC là tia đối của OB Tính AOC”

 1. a) Vì OC là tia đối của OB nên:
  => \hat{COB}=180° (Góc bẹt)
  Vì \hat{COB}=\hat{AOB}+\hat{AOC}
  => \hat{AOC}=\hat{COB}-\hat{AOB}
  => \hat{AOC}=180°-115°
  => \hat{AOC}=65°
  Vậy \hat{AOC}=65°
   

  mon-toan-lop-7-ve-goc-aob-115-do-a-ve-oc-la-tia-doi-cua-ob-tinh-aoc

  Trả lời

Viết một bình luận