Môn Toán Lớp 7: vẽ góc xOy có số đo bằng 70 độ .vẽ Om là yia đối của tia Ox.vẽ tia On là tia đối của tia Oy.tính số đo các góc uOm,mOn,xOn

Môn Toán Lớp 7: vẽ góc xOy có số đo bằng 70 độ .vẽ Om là yia đối của tia Ox.vẽ tia On là tia đối của tia Oy.tính số đo các góc uOm,mOn,xOn

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: vẽ góc xOy có số đo bằng 70 độ .vẽ Om là yia đối của tia Ox.vẽ tia On là tia đối của tia Oy.tính số đo các góc uOm,mOn,xOn”

 1. Ta có: yOm+xOy= 180 độ (2 góc kề bù)
  hay yOm+ 70 độ= 180 độ
  yOm= 180 độ- 70 độ
  yOm= 110 độ
  ->yOm= 110 độ
  Vì góc xOy và góc mOn là 2 tia đối (On là tia đối Oy; Om là tia đối Ox) nên
  mOn= xOy= 70 độ.
  ->mOn= 70 độ
  Ta có: xOn+ xOy= 180 độ (2 góc kề bù)
  hay xOn +70 độ= 180
  xOn=180 độ- 70 độ
  -> xOn=110 độ

  mon-toan-lop-7-ve-goc-oy-co-so-do-bang-70-do-ve-om-la-yia-doi-cua-tia-o-ve-tia-on-la-tia-doi-cua

  Trả lời

Viết một bình luận