Môn Toán Lớp 7: viết biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của 1 số hữu tỉ 3/4 x 3/4 mũ 2

Môn Toán Lớp 7: viết biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của 1 số hữu tỉ
3/4 x 3/4 mũ 2

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: viết biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của 1 số hữu tỉ 3/4 x 3/4 mũ 2”

Viết một bình luận