Môn Toán Lớp 8: (1 phần 2xy-1).(x^3-2xy-6) làm tính nhân

Môn Toán Lớp 8: (1 phần 2xy-1).(x^3-2xy-6) làm tính nhân

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: (1 phần 2xy-1).(x^3-2xy-6) làm tính nhân”

 1. Giải đáp:
   (\frac{1}{2}xy-1).(x^{3}-2xy-6)
  =\frac{1}{2}xy.(x^{3}-2xy-6)-1.(x^{3}-2xy-6)
  =(\frac{1}{2}xy.x^{3})-(\frac{1}{2}xy.2xy)-(\frac{1}{2}xy.6)-(1.x^{3}-1.2xy-1.6)
  =\frac{1}{2}x^{4}y-x^{2}y^{2}-3xy-x^{3}+2xy+6
  =\frac{1}{2}x^{4}y-x^{2}y^{2}-xy-x^{3}+6
  #DYNA
  -) ÁP DỤNG nhân đa thức cho đa thức

  Trả lời

Viết một bình luận