Môn Toán Lớp 8: 1.Phân tích đa thức thành nhân tử a)x ² +2x -15 b)25 -x ² + 2xy -y ²

Môn Toán Lớp 8: 1.Phân tích đa thức thành nhân tử
a)x ² +2x -15
b)25 -x ² + 2xy -y ²

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: 1.Phân tích đa thức thành nhân tử a)x ² +2x -15 b)25 -x ² + 2xy -y ²”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  x²+2x-15
  = x²+5x-3x-15
  = x(x+5)-3(x+5)
  = (x-3)(x+5)
  -> Áp dụng pp tách sau đó nhóm
  b)
  25-x²+2xy-y²
  = 25 – (x-y)²
  = 5²-(x-y)²
  = (5+x-y)(5-x+y)
  -> Áp dụng HĐT số 3 : a²-b²=(a-b)(a+b)

  Trả lời

Viết một bình luận