Môn Toán Lớp 8: `(2x+1)^2 – 2 (x-3)(2x+1)+(x-3)^2`

Môn Toán Lớp 8: `(2x+1)^2 – 2 (x-3)(2x+1)+(x-3)^2`

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: `(2x+1)^2 – 2 (x-3)(2x+1)+(x-3)^2`”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( 2x + 1 )^2 – 2 . ( x – 3 ) . ( 2x + 1 ) + ( x – 3 )^2
  = [ ( 2x + 1 ) – ( x – 3 ) ]^2
  = ( 2x + 1 – x + 3 )^2
  = ( x + 4 )^2
  = x^2 + 2 . x . 4 + 4^2
  = x^2 + 8x + 16
  #tn

  Trả lời

Viết một bình luận