Môn Toán Lớp 8: (x^2 -1) *(x^2 + 2*x )

Môn Toán Lớp 8: (x^2 -1) *(x^2 + 2*x )

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: (x^2 -1) *(x^2 + 2*x )”

 1. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
  (x^2 – 1).(x^2 + 2x)
  = x^2 . (x^2 + 2x) – 1.(x^2 + 2x)
  = x^4 + 2x^3 – x^2 – 2x
  -> Nhân đa thức với đa thức : ta lấy từng hạng tử của đa thức này nhân với từng hạng tử của đa thức kia

  Trả lời

Viết một bình luận