Môn Toán Lớp 8: x(2x^2-3x+1)-x^2(5x+1)-(-3x^2+3x^3) rút gọn biểu thức

Môn Toán Lớp 8: x(2x^2-3x+1)-x^2(5x+1)-(-3x^2+3x^3) rút gọn biểu thức

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: x(2x^2-3x+1)-x^2(5x+1)-(-3x^2+3x^3) rút gọn biểu thức”

Viết một bình luận