Môn Toán Lớp 8: (x+2)(3-x)+x(x-1) rút gọn biểu thức

Môn Toán Lớp 8: (x+2)(3-x)+x(x-1) rút gọn biểu thức

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: (x+2)(3-x)+x(x-1) rút gọn biểu thức”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( x + 2 ) . ( 3 – x ) + x . ( x – 1 )
  = x . ( 3 – x ) + 2 . ( 3 – x ) + x^2 – x
  = 3x – x^2 + 6 – 2x + x^2 – x
  = ( – x^2 + x^2 ) + ( 3x – 2x – x ) + 6
  = 6
  #tn

  Trả lời

Viết một bình luận