Môn Toán Lớp 8: x^2+y^2+4x+5+2y=0 tìm x

Môn Toán Lớp 8: x^2+y^2+4x+5+2y=0
tìm x

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: x^2+y^2+4x+5+2y=0 tìm x”

 1. x^2+y^2+4x+5+2y=0
  ⇔x^2+4x+4+y^2+2y+1=0
  ⇔(x+2)^2+(y+1)^2=0
  Vì (x+2)^2ge0 , (y+1)^2ge0
  ⇔(x+2)^2+(y+1)^2ge0
  Dấu = xảy ra khi {(x+2=0),(y+1=0):}
                          ⇔{(x=-2),(y=-1):}
  Vậy (x;y)=(-2;-1)
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2 + y^2 + 4x + 5 + 2y = 0
  ⇒ x^2 + y^2 + 4x + 4 + 1 + 2y = 0
  ⇒ ( x^2 + 4x + 4 ) + ( y^2 + 2y + 1 ) = 0
  ⇒ ( x + 2 )^2 + ( y + 1 )^2 = 0
  Ta có:
  ( x + 2 )^2 ≥ 0 ∀ x
  ( y + 1 )^2 ≥ 0 ∀ y
  ⇒ ( x + 2 )^2 + ( y + 1 )^2 ≥ 0 ∀ x, y
  Dấu”=” xảy ra khi:
  x + 2 = 0 ⇒ x = – 2
  y + 1 = 0 ⇒ y = – 1
  Vậy x = – 2 và y = – 1
  #tn

  Trả lời

Viết một bình luận