Môn Toán Lớp 8: (x^3-9x^2+27x-27):(x^2-6x+9)

Môn Toán Lớp 8: (x^3-9x^2+27x-27):(x^2-6x+9)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: (x^3-9x^2+27x-27):(x^2-6x+9)”

  1. Giải đáp:
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     ( x³ -9x + 27 – 27 ) ÷ ( x² – 6x + 9 ) = ( x – 3 )³ ÷ ( x – 3 )²   ( Hằng đẳng thức 5 và 2 )
                                                             = x – 3 ( Chia 2 đa thức cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số và trừ số mũ )

    Trả lời

Viết một bình luận