Môn Toán Lớp 8: (x-5)(2x+3)-2x(x-3)-(-x-7) rút gọn biểu thức

Môn Toán Lớp 8: (x-5)(2x+3)-2x(x-3)-(-x-7) rút gọn biểu thức

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: (x-5)(2x+3)-2x(x-3)-(-x-7) rút gọn biểu thức”

Viết một bình luận