Môn Toán Lớp 8: (5x^3-x^2+2x-3).(4x^2-x+1)

Môn Toán Lớp 8: (5x^3-x^2+2x-3).(4x^2-x+1)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: (5x^3-x^2+2x-3).(4x^2-x+1)”

 1. Giải đáp:
   (5x^{3}-x^{2}+2x-3).(4x^{2}-x+1)
  =5x^{3}.(4x^{2}-x+1)-x^{2}.(4x^{2}-x+1)+2x.(4x^{2}-x+1)-3.(4x^{2}-x+1)
  =(5x^{3}.4x^{2}-5x^{3}.x+5x^{3}.1)-(x^{2}.4x^{2}-x^{2}.x+x^{2}.1)+(2x.4x^{2}-2x.x+2x.1)-(3.4x^{2}-3.x+3.1)
  =20x^{5}-5x^{4}+5x^{3}-4x^{4}+x^{3}-x^{2}+8x^{3}-2x^{2}+2x-12x^{2}+3x-3
  =20x^{5}-(5x^{4}+4x^{4})+(5x^{3}+8x^{3}+x^{3})-(x^{2}+2x^{2}+12x^{2})+(2x+3x)-3
  =20x^{5}-9x^{4}+14x^{3}-15x^{2}+5x-3
  #DYNA

  Trả lời

Viết một bình luận