Môn Toán Lớp 8: CẦN GẤPPPPP Rút gọn: A=3x^2 – 6x/x-2 B=x^2+6x+9/x+3

Môn Toán Lớp 8: CẦN GẤPPPPP
Rút gọn:
A=3x^2 – 6x/x-2
B=x^2+6x+9/x+3

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: CẦN GẤPPPPP Rút gọn: A=3x^2 – 6x/x-2 B=x^2+6x+9/x+3”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = (3x^2 – 6x)/(x – 2)
  ĐK : x khác 2
  = (3(x^2 – 2x))/(x – 2)
  = (3x(x – 2))/(x – 2)
  = 3x
  B = (x^2 + 6x + 9)/(x + 3)
  ĐK  : x khác -3
  = (x^2 + 2 . x . 3 + 3^2)/(x + 3)
  = ((x + 3)^2)/(x + 3)
  = x + 3

  Trả lời

Viết một bình luận