Môn Toán Lớp 8: Cho `ΔABC` có đường cao `AH.` Ở phía ngoài tam giác vẽ hai tam giác vuông cân `ABD` và `ACE` (đỉnh `A`). Vẽ hình bình hành `ADIE.` Chứn

Môn Toán Lớp 8: Cho `ΔABC` có đường cao `AH.` Ở phía ngoài tam giác vẽ hai tam giác vuông cân `ABD` và `ACE` (đỉnh `A`). Vẽ hình bình hành `ADIE.` Chứng minh `I, A, H` thẳng hàng.

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho `ΔABC` có đường cao `AH.` Ở phía ngoài tam giác vẽ hai tam giác vuông cân `ABD` và `ACE` (đỉnh `A`). Vẽ hình bình hành `ADIE.` Chứn”

 1. Gọi M là giao điểm của hai đường chéo DE và AI của hình bình hành ADIE.
  Ta có:
  IE=AD (tc hình bình hành)
  => IE=AB
  Mặt khác:
  hat(DAE)+hat(EAC)+hat(BAC)+hat(BAD)=360^@
  => hat(DAE)+hat(BAC)=180^@
  Mặt khác: hat(DAE)+hat(AEI)=180^@
  Do đó: hat(ABC)=hat(AEI)
  Lại có: AE=AC
  => \Delta ABC=\Delta EIA(c.g.c)
  => hat(IAE)=hat(BCA)
  Mà hat(BCA)+hat(HAC)=90^@
  => hat(IAE)+hat(HAC)=90^@
  <=> hat(IAE)+hat(HAC)+hat(CAE)=90^@+90^@=180^@
  Hay I,A,H thẳng hàng

  Trả lời

Viết một bình luận