Môn Toán Lớp 8: Cho ΔABC TẠI a KẺ trung tuyến AD gọi M là điểm đối xứng của A qua D Gọi E và F là trung điểm của Ab và Ac K là điểm đối xứng của D

Môn Toán Lớp 8: Cho ΔABC TẠI a KẺ trung tuyến AD gọi M là điểm đối xứng của A qua D Gọi E và F là trung điểm của Ab và Ac K là điểm đối xứng của D qua E
1 t/g ABMC là hình gì ( chứng minh được rồi )
2 chứng minh t/g AEDF là hcn

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho ΔABC TẠI a KẺ trung tuyến AD gọi M là điểm đối xứng của A qua D Gọi E và F là trung điểm của Ab và Ac K là điểm đối xứng của D”

Viết một bình luận