Môn Toán Lớp 8: Cho `\hat{xOy}` cố định có số đo là $\alpha$. Một hình thoi `ABCD` di động nhưng hình dạng, kích thước không đổi và `\hat{B} = \alpha`.

Môn Toán Lớp 8: Cho `\hat{xOy}` cố định có số đo là $\alpha$. Một hình thoi `ABCD` di động nhưng hình dạng, kích thước không đổi và `\hat{B} = \alpha`. Các điểm `B,D` di động lần lượt trên `Ox, Oy`. Biết `A` khác phía `O` qua `BC`.
Hỏi `A` di động trên đường nào ?

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho `\hat{xOy}` cố định có số đo là $\alpha$. Một hình thoi `ABCD` di động nhưng hình dạng, kích thước không đổi và `\hat{B} = \alpha`.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vẽ $ AH⊥Ox; AK⊥Oy (H∈Ox; K∈Oy)$
  Theo GT $: ∠ABC = ∠xOy = ∠BOD = \alpha$
  Mà $ ABCD$ là hình thoi
  $⇒ ∠BAD + ∠ABC = 180^{0} ⇔ ∠BAD + ∠BOD = 180^{0}$
  $ ⇒ ∠ABO + ∠ADO = 180^{0}$
  Hay $ ∠ABO + ∠ADK = 180^{0} (1)$
  Mà $ ∠ABO + ∠ABH = 180^{0} (2)$
  $ (1); (2) ⇒ ∠ABH = ∠ADK $
  Mặt khác $ABCD$ là hình thoi $ ⇒ AB = AD$
  $ ⇒ ΔABH = ΔADK ⇒ AH = AK$
  $ ⇒ A $ di động trên đường phân giác $Oz$
  của góc $ xOy$
   

  mon-toan-lop-8-cho-hat-oy-co-dinh-co-so-do-la-alpha-mot-hinh-thoi-abcd-di-dong-nhung-hinh-dang-k

  Trả lời

Viết một bình luận