Môn Toán Lớp 8: Cho hình bình hành ABCD. góc A là góc nhọn, AC cắt BD tại O. DE vuông góc với AB tại E, DF vuông góc với BC tại F. Giả sử góc BAD = m.

Môn Toán Lớp 8: Cho hình bình hành ABCD. góc A là góc nhọn, AC cắt BD tại O. DE vuông góc với AB tại E, DF vuông góc với BC tại F.
Giả sử góc BAD = m. Tính góc EOF theo m

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho hình bình hành ABCD. góc A là góc nhọn, AC cắt BD tại O. DE vuông góc với AB tại E, DF vuông góc với BC tại F. Giả sử góc BAD = m.”

 1. Giải đáp:
  \hat{EOF}=2m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hình bình hành ABCD có AC cắt BD tại O
  =>O là trung điểm AC và BD
  Xét \triangle BED vuông tại E có O là trung điểm BD
  =>EO=BO=DO=1/2BD (theo tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông)
  =>\triangle BOE cân tại O
  =>\hat{EBO}=\hat{BEO}
  =>\hat{EOB}=180^o-2\hat{EBO}
  Xét \triangle BFD vuông tại F có O là trung điểm BD
  =>FO=BO=DO=1/2BD (theo tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông)
  =>\triangle BOF cân tại O
  =>\hat{FBO}=\hat{BFO}
  =>\hat{FOB}=180^o-2\hat{FBO}
  \hat{EOF}=\hat{EOB}+\hat{FOB}
  =180^o-2\hat{EBO}+180^o-2\hat{FBO}
  =360^o-2(\hat{EBO}+\hat{FBO})
  =360^o-2\hat{EBF}
  =2(180^o-\hat{ABC})
  Do tứ giácABCD là hình bình hành nên BC//AD
  =>\hat{ABC}+\hat{BAD}=180^o
  =>180^o-\hat{ABC}=\hat{BAD}=m
  =>\hat{EOF}=2m

  mon-toan-lop-8-cho-hinh-binh-hanh-abcd-goc-a-la-goc-nhon-ac-cat-bd-tai-o-de-vuong-goc-voi-ab-tai

  Trả lời

Viết một bình luận