Môn Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD, M là trung điểm của cạnh BC ( AB// CD ) tia AM cắt tia DC tại điểm N a, chứng minh DN=AB+CD b, tứ giác ABNC là hìn

Môn Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD, M là trung điểm của cạnh BC ( AB// CD ) tia AM cắt tia DC tại điểm N
a, chứng minh DN=AB+CD
b, tứ giác ABNC là hình gì, vì sao

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD, M là trung điểm của cạnh BC ( AB// CD ) tia AM cắt tia DC tại điểm N a, chứng minh DN=AB+CD b, tứ giác ABNC là hìn”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) $AB//CD$ => \hat{ABM}=\hat{MCN} (so le trong)
  Xét ΔABM và ΔNCM có:
  \hat{ABM}=\hat{MCN} (cmt)
  BM=CM (M là trung điểm của BC)
  \hat{AMB}=\hat{NMC} (đối đỉnh)
  => ΔABM=ΔNCM (g.c.g) => AB=NC
  mà DN=NC+CD
  => DN=AB+CD
  b) ΔABM=ΔNCM (cmt)
  => AM=MN => M là trung điểm của AN
  mà M là trung điểm của BC
  => ABNC là hình bình hành

  mon-toan-lop-8-cho-hinh-thang-abcd-m-la-trung-diem-cua-canh-bc-ab-cd-tia-am-cat-tia-dc-tai-diem

  Trả lời

Viết một bình luận