Môn Toán Lớp 8: cho mình hỏi -x^2 thì sẽ là (-x)^2 hay là -(x^2)

Môn Toán Lớp 8: cho mình hỏi -x^2 thì sẽ là (-x)^2 hay là -(x^2)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: cho mình hỏi -x^2 thì sẽ là (-x)^2 hay là -(x^2)”

Viết một bình luận