Môn Toán Lớp 8: cho tam giác ABC có 2 góc nhọn , M trung điểm AB , N trung điểm AC a. Biết BC=10cm. Tính MN b, gọi D là trung điểm BC lấy e ddx D qua

Môn Toán Lớp 8: cho tam giác ABC có 2 góc nhọn , M trung điểm AB , N trung điểm AC
a. Biết BC=10cm. Tính MN
b, gọi D là trung điểm BC lấy e ddx D qua N , T/giac ADCE là hình gì?
c, gọi giao điểm của AD,BE ,K trung điểm Ec .C/M: 4 điểm M;I;N;K thẳng hàng
d, Tam giác ABC cần đk gì để Hbh ADCE là Hình chữ nhật?
(k cần vẽ hình nhee )

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: cho tam giác ABC có 2 góc nhọn , M trung điểm AB , N trung điểm AC a. Biết BC=10cm. Tính MN b, gọi D là trung điểm BC lấy e ddx D qua”

 1. Giải đáp:a)ta có am/ab=an/ac=1/2   (am=1/2 ab; an=1/2 ac(gt))         (1)
  xét tam giác AMN và tam giác ABC có
  a chung
  am/ab=an/ac (do 1)
  ⇒ΔAMN đồng dạng ΔABC(C-G-C)
  ⇒ mn/bc=1/2
  hay mn=10/2=5(cm)
  b)vì E đối xứng D qua N ⇒n là trung điểm de
  xét tứ giác AECD có AC cắt DE tại N 
  mà n là trung điểm ac,de(gt, chứng minh trên)
  ⇒4 giác aecd là hình bình hành( dấu hiệu nhận biết hình bình hành)
  c) chứng minh BM=DN, ID=KC
  ⇒b,i,n,m thẳng hàng   (nhác chứng minh vì dài dòng)
  d)để hbh ADCE là hình chữ nhật thì
  ⇒AD⊥BC
  mà AD cùng là đường trung tuyến 
  ⇒ΔABC cân 
  ⇒AB=AC hoặc ABM=ACM
  vậy để HBH.AECD là hình chữ nhật thì ab=ac hoặc ABM=ACM
  chững minh toán 8 dài vl
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận