Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC. D là 1 điểm trên cạnh BC. Qua D kẻ đường thẳng song song với AB ở E. Trên cạnh AB lấy điểm F sao cho AF = DE. Gọi I l

Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC. D là 1 điểm trên cạnh BC. Qua D kẻ đường thẳng song song với AB ở E. Trên cạnh AB lấy điểm F sao cho AF = DE. Gọi I là trung điểm của AD. C/m
a) DF=AE
b) E đối xứng với F qua I

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC. D là 1 điểm trên cạnh BC. Qua D kẻ đường thẳng song song với AB ở E. Trên cạnh AB lấy điểm F sao cho AF = DE. Gọi I l”

Viết một bình luận