Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH, trung tuyến AM. Gọi D,E theo thứ tự là hình chiếu của H trên AB,AC. a, Tứ giác ADHE là hình g

Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH, trung tuyến AM. Gọi D,E theo thứ tự là hình chiếu của H trên AB,AC.
a, Tứ giác ADHE là hình gì?
b, Chứng minh DE AM. Trong trường hợp nào thì DE=AM?
c, Chứng minh DE AM.
Giúp em với ạ, em cảm ơn!

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH, trung tuyến AM. Gọi D,E theo thứ tự là hình chiếu của H trên AB,AC. a, Tứ giác ADHE là hình g”

 1. Giải đáp:
  Hình : tự vẽ
  a, Ta có ∠A=$90^{0}$ (ΔABC⊥A)
              ∠ADM=$90^{0}$ 
              ∠AEM=$90^{0}$ 
  ⇒ Tứ giavs ADHE là hình chữ nhật
  b, Ta có: ADHE là hình chữ nhật (cmt)
  ⇒ AH=DE, AH≤AM (vì cạnh góc vuông ≤ cạnh huyền)
  ⇒ DE≤AM 
  Mà DE=AM ⇒ H=M. Khi đó thì ΔABC vuông cân tại A
  c, Gọi I là giao điểm của AH và DE. T là giao điểm của AM và DE ta có:
  $E_{1}$=∠EAH (ΔIAE cân tại I)
  $A_{1}$= ∠C (ΔMAC cân tại M) 
  ⇒ $E_{1}$+ $A_{1}$ = ∠EAH+∠C=$90^{0}$ 
  ⇒ ∠AIE=$90^{0}$ ⇒ DE⊥AM
  #Lee
   

  Trả lời
 2. Giải đáp : a) ADHE là hình chữ nhật
  b) DE <= AM ; $\triangle$ $ABC$ vuông cân tại A <=> DE = AM
  c) $DE$ $\bot$ $AM$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) @ Gợi ý : Ta dễ dàng chứng minh được tứ giác ADHE là hình chữ nhật 
  -> Theo dấu hiệu tứ giác có 3 góc vuông
  b) @ Xét $\triangle$ $AHM$ vuông tại $H ( AH$ là đường cao $\triangle$ $ABC )$ ta có :~
  AH <= AM ( cgv <= ch )
  Mà AH = DE ( vì $ADHE$ là hình chữ nhật $)$
  => DE <= AM
  @ Ta có : DE = AM ( $gt )$
  Mà AH = DE ( cmt )
  => AD = AM ( = DE )
  => $\triangle$ $AHM$ cân tại $A$
  => $\widehat{AHM}$ $=$ $\widehat{AMH}$
  Mà $\widehat{AHM}$ $= 90^o ($ vì $AH$ $\bot$ $BC )$
  => $\widehat{AMH}$ $= 90^o$ => $AM$ $\bot$ $BC$
  => AM là đường cao của $\triangle$ $ABC$
  Mà $AM$ là trung tuyến của $\triangle$ $ABC ( gt )$
  => $\triangle$ $ABC$ cân tại $A$
  Mà $\triangle$ $ABC$ vuông tại $A$
  => $\triangle$ $ABC$ vuông cân tại $A$
  Vậy $\triangle$ $ABC$ vuông cân tại $A$ thì $AM = DE$
  c) DE nn AH = {O}
  Mà $ADHE$ là hình chữ nhật
  => OD = OA => $\triangle$ $OAD$ cân tại $O$
  => $\widehat{OAD}$ $=$ $\widehat{ODA}$ 
  Xét  $\triangle$ $ABC$ vuông tại $A$ ta có :
  AM là trung tuyến ứng với BC
  => AM = MC
  => $\triangle$ $AMC$ cân tại $M$
  => $\widehat{MAC}$ $=$ $\widehat{C}$
  Ta có : $\widehat{OEA}$ $+$ $\widehat{ODA}$ $= 90^o ( 2$ góc nhọn phụ nhau $)$
  $\widehat{B}$ $\widehat{OAD}$ $+$ $= 90^o ( 2$ góc nhọn phụ nhau $)$
  Mà $\widehat{OAD}$ $=$ $\widehat{ODA}$ $( cmt )$
  => $\widehat{OEA}$ $=$ $\widehat{B}$
  DE nn AM = {P}
  Xét $\triangle$ $PAE$ ta có $:$
  $\widehat{APE}$ $+$ $\widehat{PEA}$ $+$ $\widehat{PAE}$ $= 180^o ($ Định lý tổng $3$ góc $)$
  => $\widehat{APE}$ $= 180^o – ($ $\widehat{PEA}$ $+$ $\widehat{PAE}$ $)$
  => $\widehat{APE}$ $= 180^o – ($ $\widehat{B}$ $+$ $\widehat{C}$ $) = 180^o – 90^o = 90^o$
  => $DE$ $\bot$ $AM$

  mon-toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-o-a-duong-cao-ah-trung-tuyen-am-goi-d-e-theo-thu-tu-la-hin

  Trả lời

Viết một bình luận