Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB

Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC). Gọi I là trung điểm của BC. Kẻ IE AC tại E, IFAB tại F
a, chứng minh tứ giác AEIF là hình chữ nhật
b, Gọi H là điểm đối xứng của I qua F. Chứng minh rằng tứ giác AHFE là hình chữ nhật
c, AI cắt CF tại G. Chứng minh 3 điểm B, G, F thẳng hàng
(Cóo hình)

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC). Gọi I là trung điểm của BC. Kẻ IE AC tại E, IFAB tại F a, chứng minh tứ giác AEIF là hình chữ”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có: $IE\perp AC, IF\perp AB, AB\perp AC$
  $\to AEIF$ là hình chữ nhật
  b.Ta có: $I, H$ đối xứng qua $F\to F$ là trung điểm $HI\to FH=FI$
                 $AEIF$ là hình chữ nhật $\to IF//AE, IF=AE$
  $\to AE=HF, AE//HF$
  $\to AEFH$ là hình bình hành
  c.Ta có: $IF//AC(\perp AC), I$ là trung điểm $BC\to F$ là trung điểm $AB$
                 $IE//AB(\perp AC), I$ là trung điểm $BC\to E$ là trung điểm $AC$
  Vì $CF\cap AI=G\to G$ là trọng tâm $\Delta ABC$
  $\to B, G, E$ thẳng hàng

  mon-toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-ac-goi-i-la-trung-diem-cua-bc-ke-ie-ac-tai-e-ifab

  Trả lời

Viết một bình luận