Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A,có đường trung tuyến AM.Gọi D là trung điểm của AB,E là điểm đối xứng với M qua D a) C/M tứ giác AEMB là h

Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A,có đường trung tuyến AM.Gọi D là trung điểm của AB,E là điểm đối xứng với M qua D
a) C/M tứ giác AEMB là hình thoi
b) Gọi l là trung điểm của AM.Chứng minh E,I,C thẳng hàng
c) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì AEBM là hình vuông

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A,có đường trung tuyến AM.Gọi D là trung điểm của AB,E là điểm đối xứng với M qua D a) C/M tứ giác AEMB là h”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có: $M, E$ đối xứng qua $D\to D$ là trung điểm $ME$
  $\to ME\perp AB=D$ là trung điểm mỗi đường
  $\to AMBE$ là hình thoi
  b.Từ câu a $\to AE//BM, AE=BM$
  Vì $M$ là trung điểm $BC$
  $\to AE//CM, AE=CM$
  $\to AEMC$ là hình bình hành
  $\to AM\cap CE$ tại trung điểm mỗi đường 
  Mà $I$ là trung điểm $AM$
  $\to I$ là trung điểm $CE$
  $\to E, I, C$ thẳng hàng
  c.Vì $AEBM$ là hình thoi
  $\to$Để $AEBM$ là hình vuông
  $\to AM\perp MB$
  $\to \Delta ABC$ vuông cân tại $M$

  mon-toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-duong-trung-tuyen-am-goi-d-la-trung-diem-cua-ab-e

  Trả lời

Viết một bình luận