Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có M là trung điểm của cạnh BC A) C/m MA=MB=MC B) Kẻ MH vuông góc vs AB, MK vuông góc vs AC ( H thuộc AB,

Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có M là trung điểm của cạnh BC
A) C/m MA=MB=MC
B) Kẻ MH vuông góc vs AB, MK vuông góc vs AC ( H thuộc AB, K thuộc AC ). C/m AHMK là hình chữ nhật

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có M là trung điểm của cạnh BC A) C/m MA=MB=MC B) Kẻ MH vuông góc vs AB, MK vuông góc vs AC ( H thuộc AB,”

 1. xin 5* +cảm ơn ạ
  a) ta có
  MA là đường trung tuyến của BC
  =>MA=1/2 BC( vì trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng vs cạnh huyền thì bằng 1 nửa cạnh ấy)(1)
  M là trung điểm của BC
  =>MB=MC=1/2 BC(2)
  từ (1) và (2) =>MA=MB=MC=1/2 BC
  vậy MA=MB=MC
  b)tứ giác AHMK có
  MH vuông góc vs AB=>góc AHM=>90 độ(1)
  MK vuông góc vs AC=>góc AKM=>90 độ(2)
  mà tam giác ABC vuông tại A=>góc A=>90 độ(3)
  từ (1),(2) và (3)=> tứ giác AHMK là hình chữ nhật(dấu hiệu nhận bt thứ 1)
   

  Trả lời

Viết một bình luận