Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại B. Có E,D lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BC. a) Gọi F là điểm đối xứng của E qua D. Chứng minh

Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại B. Có E,D lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BC.
a) Gọi F là điểm đối xứng của E qua D. Chứng minh : Tứ giác BECF là hình thoi.

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại B. Có E,D lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BC. a) Gọi F là điểm đối xứng của E qua D. Chứng minh”

 1. $\text{- Xét ΔABC có}$
  $\text{EA = EC (GT)}$
  $\text{DB = DC (GT)}$
  $\text{⇒ ED là đường trung bình.}$
  $\text{⇒ ED // AB}$
  $\text{mà AB ⊥ BC}$
  $\text{⇒ ED ⊥ BC}$
  $\text{- Xét tứ giác BECF có}$
  $\text{DE = DF (GT)}$
  $\text{DB = DC (GT)}$
  $\text{EF ⊥ BC ( F thẳng hàng với ED )}$
  $\text{⇒ BECF là hình thoi ( Hình bình hành có hai đường chéo}$
  $\text{vuông góc với nhau )             ( ĐPCM )     }$
  5 sao nha

  mon-toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-b-co-e-d-lan-luot-la-trung-diem-cua-cac-canh-ac-va-bc

  Trả lời

Viết một bình luận