Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác mnp nhọn. Gọi d,e,f lầ lượt là trung điểm của mn,mp,np. H là giao điểm của mf và de. a) chứng minh h là trung điểm của mf

Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác mnp nhọn. Gọi d,e,f lầ lượt là trung điểm của mn,mp,np. H là giao điểm của mf và de.
a) chứng minh h là trung điểm của mf
b) chứng minh h là trung điểm của de.
c) tứ giác mdef là hình gì. Vì sao
d) tam giác mnp cần điều kiện gì thì tứ giác mdfe là hình chữ nhật.? Hình vuông?
MÌNH ĐANG CẦN GẤP NGÀY MAI MIK THI RỒI

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác mnp nhọn. Gọi d,e,f lầ lượt là trung điểm của mn,mp,np. H là giao điểm của mf và de. a) chứng minh h là trung điểm của mf”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Xét ΔMNP có:
  D, E lần lượt là trung điểm của MN, MP
  => DE là đường trung bình
  => $DE//NP$ => $DH//NF$
  Xét ΔMNF có:
  D là trung điểm của $MN; DH//NF$ 
  => H là trung điểm của MF
  b) Xét ΔMNF có:
  D, H lần lượt là trung điểm của MN và MF
  => DH là đường trung bình => DH=1/2 NF
  Xét ΔMFP có: 
  E, H lần lượt là trung điểm của MP và MF
  => EH là đường trung bình => EH=1/2 PF
  F là trung điểm của NP => NF=PF
  mà DH=1/2 NF; EH=1/2 PF
  => DH=EH => H là trung điểm của DE
  c) Xét tứ giác MDFE có:
  H là trung điểm của MF và DE
  => MDFE là hình bình hành
  d) MDFE là hình bình hành
  Để MDFE là hình chữ nhật 
  => MD⊥ME => MN⊥MP => ΔMNP vuông tại M
  Vậy ΔMNP vuông tại M thì MDFE là hình chữ nhật
  Để MDFE là hình vuông
  => MDFE  là hình chữ nhật và MF⊥DE
  => ΔMNP vuông tại M và MF⊥DE
  MF⊥DE; $DE//NP$ => MF⊥NP
  => MF là đường cao của ΔMNP
  mà MF là đường trung tuyến của ΔMNP (F là trung điểm của NP)
  => ΔMNP cân tại M
  Vậy ΔMNP vuông cân tại M thì MDFE là hình vuông

  mon-toan-lop-8-cho-tam-giac-mnp-nhon-goi-d-e-f-la-luot-la-trung-diem-cua-mn-mp-np-h-la-giao-diem

  Trả lời

Viết một bình luận