Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao BD, CE. Gọi H, K theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ B, C đến đường thẳng DE. Chứng minh rằn

Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao BD, CE. Gọi H, K theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ B, C đến đường thẳng DE. Chứng minh rằng EH = DK.

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao BD, CE. Gọi H, K theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ B, C đến đường thẳng DE. Chứng minh rằn”

 1. * Ta có: $BH ⊥ DE (gt)$
  $CK ⊥ DE (gt)$
  ⇒ BH // CK hay tứ giác BHKC là hình thang Gọi M là trung điểm của BC, I là trung điểm của DE
  * Trong tam giác BDC vuông tại D có
  DM là trung tuyến ứng với cạnh huyền BC.
  $⇒ DM = \dfrac{1}{2}BC $(tính chất tam giác vuông)
  * Trong tam giác BEC vuông tại E có EM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC.
  $⇒ EM = \dfrac{1}{2} BC $(tính chất tam giác vuông)
  Suy ra: $DM = EM$
  nên ΔMDE cân tại M
  MI là đường trung tuyến
  nên MI là đường cao
  $⇒ MI ⊥ DE$
  Suy ra: $MI // BH // CK BM = MC$
  Suy ra: HI = IK (tính chất đường trung bình hình thang)
  $⇒ HE + EI = ID + DK$
  Mà $EI = ID$ nên $EH = DK$

  Trả lời

Viết một bình luận