Môn Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD có AC=BD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA, 1) Chứng minh: EG vuông góc với HF

Môn Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD có AC=BD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA,
1) Chứng minh: EG vuông góc với HF

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho tứ giác ABCD có AC=BD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA, 1) Chứng minh: EG vuông góc với HF”

 1. 1) Xét ΔABC, ta có:
  E là trung điểm của AB(GT)
  F là trung điểm của BC(GT)
  Từ hai diều đó suy ra: EF là đường trung bình của ΔABC(dhnb)
                                    ⇒EF=AC/2(t/c ĐTB)
  Xét ΔACD, ta có:
  G là trung điểm của CD(GT)
  H là trung điểm của AD(GT)
  Từ hai điều đó suy ra: GH là đường trung bình của ΔACD(dhnb)
                                  ⇒GH=AC/2(t/c ĐTB)
  Xét ΔABD, ta có:
  E là trung điểm của AB(GT)
  H là trung điểm của AD(GT)
  Từ hai điều đó suy ra: EH là đường trung bình của ΔABD(dhnb)
                                  ⇒EH=DB/2(t/c ĐTB)
  Xét ΔBCD, ta có:
  F là trung điểm của BC(GT)
  G là trung điểm của DC(GT)
  Từ hai điều đó suy ra: FG là đường trung bình của ΔBCD(dhnb)
                                    ⇒FG=DB/2(t/c ĐTB)
  Vì EF=AC/2(cmt); GH=AC/2(cmt)
   EH=DB/2(cmt); FG=DB/2(cmt)
  mà AC=DB(GT)
  Từ những điều đó suy ra: EF=FG=GH=HE
                                    ⇒EFGH là hình thoi(dhnb)
                                  mà EG và HF là hai đường chéo
  Từ hai điều đó suy ra: EG⊥HF(đpcm)

  mon-toan-lop-8-cho-tu-giac-abcd-co-ac-bd-goi-e-f-g-h-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-bc-cd-da-1-ch

  Trả lời

Viết một bình luận