Môn Toán Lớp 8: chứng minh 2 dấu hiệu nhận biết của hình thang cân

Môn Toán Lớp 8: chứng minh 2 dấu hiệu nhận biết của hình thang cân

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: chứng minh 2 dấu hiệu nhận biết của hình thang cân”

 1. Xét hình thang ABCD (AB // CD) có AC = BD
  Kẻ đường cao AH và BK =>∠AHK = ∠BKH = 90°
  Do ∠AHK = 90° mà AB // CD ⇒ ∠BAH = 90°
  ⇒ ∠ BAH = ∠ AHK = ∠ HKB = 90°
  ⇒ Tứ giác ABKH là hình chữ nhật
  ⇒ AH = BK
  Xét 2 tam giác vuông AHC và BKD :
  AH = BK (cmt)
  AC = BD (gt)
  ⇒ Tam giác AHC = Tam giác BKD (cạnh huyền – cạnh góc vuông)
  ⇒ ∠ACD = góc BDC
  Xét tam giác ACD và BDC :
  AC = BD (gt)
  ∠ACD = ∠BDC (cmt)
  CD chung
  ⇒Tam giác ACD = Tam giác BDC (c-g-c)
  ⇒ AD = BC
  ⇒Hình thang ABCD có 2 cạnh bên bằng nhau : AD = BC

  Trả lời

Viết một bình luận