Môn Toán Lớp 8: EM CẦN GẤP Ạ. LÀM ĐÚNG VÀ NHANH THÌ EM SẼ CHO 5 SAO LUÔN Ạ Chia đa thức một biến đã sắp xếp (-3x^3 + 6x^2 – 9x – 14) : (5-3x)

Môn Toán Lớp 8: EM CẦN GẤP Ạ. LÀM ĐÚNG VÀ NHANH THÌ EM SẼ CHO 5 SAO LUÔN Ạ
Chia đa thức một biến đã sắp xếp
(-3x^3 + 6x^2 – 9x – 14) : (5-3x)

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: EM CẦN GẤP Ạ. LÀM ĐÚNG VÀ NHANH THÌ EM SẼ CHO 5 SAO LUÔN Ạ Chia đa thức một biến đã sắp xếp (-3x^3 + 6x^2 – 9x – 14) : (5-3x)”

Viết một bình luận