Môn Toán Lớp 8: hãy chon câu sai A. trong hình bình hành các cạnh đối song song B. Trong hình bình hành có các góc đối bằng nhau C. Trong hình bình

Môn Toán Lớp 8: hãy chon câu sai
A. trong hình bình hành các cạnh đối song song
B. Trong hình bình hành có các góc đối bằng nhau
C. Trong hình bình hành có các cạnh đối bằng nhau
D. Hình có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là
AI DÚP TUI VỚI

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: hãy chon câu sai A. trong hình bình hành các cạnh đối song song B. Trong hình bình hành có các góc đối bằng nhau C. Trong hình bình”

Viết một bình luận