Môn Toán Lớp 8: kết quả phép chia (3x^3-15x^4):3x là A.x^2-5x B. x^2-5x^3 C.3x^2-5x^3 D.x^2-5x^4

Môn Toán Lớp 8: kết quả phép chia (3x^3-15x^4):3x là
A.x^2-5x B. x^2-5x^3 C.3x^2-5x^3 D.x^2-5x^4

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: kết quả phép chia (3x^3-15x^4):3x là A.x^2-5x B. x^2-5x^3 C.3x^2-5x^3 D.x^2-5x^4”

Viết một bình luận