Môn Toán Lớp 8: x+2=-2x+1 . TÌM KQ TRÊN ?

Môn Toán Lớp 8:

x+2=-2x+1 . TÌM KQ TRÊN ?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: x+2=-2x+1 . TÌM KQ TRÊN ?”

Viết một bình luận