Môn Toán Lớp 8: Cho Tam giác ABC có M là trung điểm AB . N là trung điểm AC và MN =5cm. Tính độ dài BC

Môn Toán Lớp 8:

Cho Tam giác ABC có M là trung điểm AB . N là trung điểm AC và MN =5cm. Tính độ dài BC

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho Tam giác ABC có M là trung điểm AB . N là trung điểm AC và MN =5cm. Tính độ dài BC”

 1. Giải đáp:Xét tam giác ABC ta có 
              MN là đường trung bình của tam giác ABC
             ->BC=MN.2=BC=5.2=10
               Vậy BC=10cm
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận