Môn Toán Lớp 8: Tìm x và y16x-32y=64x

Môn Toán Lớp 8:

Tìm x và y

16x-32y=64x

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Tìm x và y16x-32y=64x”

 1. 16x-32y=64x
  Tìm x:
  16x-32y=64x
  ⇔ -32y=64x-16x
  ⇔ 16(x-2y)=64x

  Trả lời

Viết một bình luận