Môn Toán Lớp 8: Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau. M=(x+y)^2+18

Môn Toán Lớp 8:

Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau.

M=(x+y)^2+18

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau. M=(x+y)^2+18”

 1. M=$(x+y)^{2}+18$ 
  Vì$(x+y)^{2}$ $\geq0$ $với$ $mọi$ $x$
  => $(x+y)^{2}+18$ $\geq18$ $với$ $mọi$ $x$
  $\text{ Dấu “=” xảy ra khi:}$
    $(x+y)^{2}=0$ 
     $x+y=0$
      $x=0-y$
      $x=-y$
  $\text{ Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức M là 18 tại x= -y}$
  $\color{red}{\text{@Hy~Hoctotnha}}$

  Trả lời

Viết một bình luận