Môn Toán Lớp 8: phân tích đa thức x(x-1)+y(x+1)thành nhân tử

Môn Toán Lớp 8: phân tích đa thức x(x-1)+y(x+1)thành nhân tử

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: phân tích đa thức x(x-1)+y(x+1)thành nhân tử”

Viết một bình luận