Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 10x+15y x(x+y)-3x-3y

Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
10x+15y
x(x+y)-3x-3y

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 10x+15y x(x+y)-3x-3y”

Viết một bình luận