Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x^2-2xy+y^2-4

Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
x^2-2xy+y^2-4

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x^2-2xy+y^2-4”

Viết một bình luận