Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : x² – 9 + ( x + 3 ) ²

Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử :
x² – 9 + ( x + 3 ) ²

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : x² – 9 + ( x + 3 ) ²”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^2-9+(x+3)^2
  = (x^2-9)+(x+3)^2
  = (x^2-3^2)+(x+3)(x+3)
  = (x-3)(x+3)+(x+3)(x+3)
  = (x+3)(x-3+x+3)
  = 2x(x+3)
  ___
  Áp dụng hằng đẳng thức:
  A^2-B^2=(A-B)(A+B)

  Trả lời

Viết một bình luận