Môn Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức x^2-y^2/x+y.1/(x-y)^2

Môn Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức x^2-y^2/x+y.1/(x-y)^2

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức x^2-y^2/x+y.1/(x-y)^2”

Viết một bình luận