Môn Toán Lớp 8: Rútt gọn biểu thức sau a, 4x(x+5)-2x(2x+11) b, 2(x+y)(x-y)+(x-y)²+(x+y)²

Môn Toán Lớp 8: Rútt gọn biểu thức sau
a, 4x(x+5)-2x(2x+11)
b, 2(x+y)(x-y)+(x-y)²+(x+y)²

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Rútt gọn biểu thức sau a, 4x(x+5)-2x(2x+11) b, 2(x+y)(x-y)+(x-y)²+(x+y)²”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  4x . ( x + 5 ) – 2x . ( 2x + 11 )
  = 4x^2 + 20x – 4x^2 – 22x
  = – 2x
  b)
  2 . ( x + y ) . ( x – y ) + ( x – y )^2 + ( x + y )^2
  = [ ( x – y ) + ( x + y ) ]^2
  = ( x – y + x + y )^2
  = ( 2x )^2 = 4x^2
  * Áp dụng:
  A . ( B + C ) = A . B + A . C
  a^2 + 2ab + b^2 = ( a + b )^2
  #tn

  Trả lời

Viết một bình luận