Môn Toán Lớp 8: tam giác ABC vuông tại A,phân giác BD.E thuộc BC,BE=BA 1) chứng minh tam giác ABD=tam giác EBD 2) chứng minh DE vuông goác BC

Môn Toán Lớp 8: tam giác ABC vuông tại A,phân giác BD.E thuộc BC,BE=BA
1) chứng minh tam giác ABD=tam giác EBD
2) chứng minh DE vuông goác BC

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: tam giác ABC vuông tại A,phân giác BD.E thuộc BC,BE=BA 1) chứng minh tam giác ABD=tam giác EBD 2) chứng minh DE vuông goác BC”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) Xét ΔABD và ΔEBD có:
  AB=BE (gt)
  \hat{ABD}=\hat{EBD} (BD là phân giác của \hat{ABC})
  BD: cạnh chung
  => ΔABD=ΔEBD (c.g.c)
  2) ΔABD=ΔEBD (cmt)
  => \hat{BAD}=\hat{BED} (2 góc tương ứng)
  mà \hat{BAD}=90^0 (ΔABC vuông tại A)
  => \hat{BED}=90^0 => DE⊥BC

  mon-toan-lop-8-tam-giac-abc-vuong-tai-a-phan-giac-bd-e-thuoc-bc-be-ba-1-chung-minh-tam-giac-abd

  Trả lời

Viết một bình luận