Môn Toán Lớp 8: Thu gọn biểu thức: A= a/a-3 – 3/a+3 -a^2-2/a^2-9

Môn Toán Lớp 8: Thu gọn biểu thức: A= a/a-3 – 3/a+3 -a^2-2/a^2-9

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Thu gọn biểu thức: A= a/a-3 – 3/a+3 -a^2-2/a^2-9”

Viết một bình luận