Môn Toán Lớp 8: tìm x ` (2x + 1) ^2 -4x (x+3) = 9`

Môn Toán Lớp 8: tìm x
` (2x + 1) ^2 -4x (x+3) = 9`

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: tìm x ` (2x + 1) ^2 -4x (x+3) = 9`”

 1. (2x + 1)² – 4x(x + 3) = 9
  (4x² + 4x + 1) – (4x² + 12x) = 9
  4x² + 4x + 1 – 4x² – 12x = 9
  -8x +1 = 9
   -8x   = 9 – 1
   -8x    = 8 
     x   = 8 : (-8)
    x    = -1
    Vậy x = -1
   Xin ctlhn ạ!!
  #tLiingg<3

  Trả lời

Viết một bình luận