Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : `A = -4x^2 +8x -3`

Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :
`A = -4x^2 +8x -3`

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : `A = -4x^2 +8x -3`”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=-4x^2+8x-3
  A=-4x^2+8x-4+1
  A=-4.(x^2-2x+1)+1
  A=-4.(x-1)^2+1
  Mà -4.(x-1)^2<=0<=>-4.(x-1)^2+1<=1
  Dấu “=” xảy ra khi x-1=0<=>x=1 tại A=1
  Vậy A_{max}=1 khi x=1

  Trả lời

Viết một bình luận